โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู่4
ตำบลบางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง สมุทรปราการ
  โทรศัพท์ : 02- 3859113
โทรสาร : 02-386-8053
E-MAIL : info@watlaemschool.ac.th
   
         
         
     
 
         
Current Pageid = 52